Kiyɛɛvɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kiyɛɛvi kɛna Ukurɛnɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ nɛ tɩ-walanzɩ taa maɣna ɛzɩ ɛkɩtaarɩnaa 83 900 yaa 839 km2. Pɩnaɣ 2013 taa paakala ɛyaa kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ tɩ-taa, paakpɛnda ɛyaa 2 868 703 nɛ yee pɛtɛyɩ-wɛ tɛtʊ tʊnɛ nɛ ɛyaa kɔyɔ, ɛyaa 3 419 wɛʊna kilomɛta agba taa (ɛyaa 3 419 /km2). Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛpɔɔ ŋga payaɣkɛ se Tiniipro yɔ kɔcɔlɔ kpɛɛɛ.

Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Ɔsɩloo tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ yɔ: Atɛnɩ (Krɛsɩ), Pratisilava (Silovaki), Prukisɛɛlɩ (Pɛɛlɩzik), Pudapɛstɩ (Hɔŋgrii), Sikaagoo (Etaazunii), Farsoovii nɛ Krakpovii (Polɔɔñɩ), Edimburi (Ekɔsɩ), Hɛlɩsinki (Fɛɛlandɩ), Kiyoto (Sapɔŋ), Leipzigi nɛ Muunisi (Caama), Mɔsɩkʊʊ (Ruusii), Minski (Piyoloruusii), Odansɩ (Tanɩmarkɩ), Paarii nɛ Tuluusi (Fransɩɩ), Pretoriya (Afrika hadɛ kiŋ), Riigaa (Letoni) Room nɛ Floransɩ (Italii), Sofiya (Pulgaarii), Stɔkhɔlm (Suyɛɖɩ), Taliŋ (Ɛsitoonii), Toronto (Kanadaa), Fɩyɛɛnɩ (Otriisi), Filniyusi (Lituyanii) Erevaŋ (Armenii), Almatii (Kazakistaŋ).