Teeraŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Shahyad

Teeraŋ tetʋ kɛna Iranɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ. Teeraŋ tɛtʋ wɛ Iirani ɛjaɖɛ taa nɛ hayʋ kiŋ nɛ tɩwɛ pʋ ŋgʋ payaɣ-kʋ se Ɛlɩburui yɔ kʋcɔlɔ. Pɩnaɣ 2015 taa paakalɩ Teeraŋ tɛtʋ taa kɛ ɛyaa lɛ, paakpɛnda ɛyaa ɛzɩ 15 000 000 yɔ. Tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa nɛ tɛtɛɛ sulukŋ sakɩyɛ nɛ ɛpɩzɩɣ ɛtalɩ ɛzɩ 15 yɔ. peeɖe ɖɔɖɔ habɛɛ sɔsɔna wena a-yɔɔ palakɩ saa kpinini yaa hayɩsʋ tʋma yɔ (autoroute) aɖɔ ɖɔɖɔ sakɩyɛ.

Tehran Hasanabad

Teeraŋ tɔbʋ nɩʋ wɛ ndɩ ndɩ. Kacalaɣ taa Teeraŋ tɔbʋʋ kɛlɛ se weyi ɛlakɩ ɛkpandʋ yɔ yaa weui ehuyuu yɔ. Piyele nɛ sɔja sɔsɔ weyi payaɣ-ɩ se Général Albert Houtum-Schindler cɔlɔ lɛ, tɛtʋ ndʋ tɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ se kadaŋa yaa kadaɣhʋlʋmaɣ wɛtʋ (plaine désertique). Weyi payaɣ ɛlɛ se Ahmad Kasravi yɔ Teeraŋ tɔbʋ kɛlɛ se ɖenɖe sʋŋgaɣ wɛɛ yɔ.

Iran 016

Payaɣ Teeraŋ maaliki tɛtʋ yɔɔ cɔnɩyʋ se Mohammad Bagher Ghalibaf. Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ yɔ, Teeraŋ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ yɔ: Kabuli (Afganisitani), Suwani (Afrika Hadɛ Kiŋ), Pɛɛrɩlɛɛ (Caama), Minsiki (Piyelorusi), Piraziliya (Pirezili) Lahavani (Kuba), Pagidadi (Iraki), Kowɛtɩ (Kowɛtɩ), Yerusalɛm (Palɛsitini), Mosiku (Ruusi), Sɛnpetɛrisiburi (Ruusi), Karitumi (Sudani), Tujambe (Tajikisitani), karakasi (Fenezuyela) nɛ Sana (Yemɛni).