Aller au contenu

Fenezuyeelaa

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fenezuyeelaa
Vénézuela

Fenezuyeelaa tɛlɛŋa

Fenezuyeelaa Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Fenezuyeelaa Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Nicolás Maduro
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 916,445 km²
Samaɣ ñʋʋ: 30,933,000 (2015)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 33.75 km²
Internet nimaɣ: .

Fenezuyeelaa kɛna Amerika nɛ ɖooo hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖiyɛ. Payaʊ se Fenezuyelaa yɔ, hɩɖɛ kɛ paɖʊ sɔdʊʊ sɔsɔʊ ŋgʊ payaɣ se Simón Bolívar yɔ, nɛ pɩlɩna ɛtʊmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩyɛ yɔɔ.

Ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-hayi kiŋ lɛ, Antiiyi tɛ teŋgu wɛna nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Kuyeenaa ñɛwɛna. Ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Pireezili yɔ ɖɩɖɩ ñɛwɛna nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-hadɛ kiŋ piyele nɛ Kolɔmbii ñɛwɛna ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ sukulinaa taa yɔ ŋgʊ lɛ Ɛsɩpañɔɔlɩ nɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Karakasɩ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa nɛ tɛtɛɛ ñɩm mbʊ payaɣ se karazim yɔ kamaɣ fɛyɩ nɛ pamaɣzɩ-pʊ yɔ pɩɖɛ ɛzɩ paariiliwaa 297 yɔ, mbʊ yebina nɛ Fenezuyeelaa kɛna kacalaɣ ɛjaɖɛ keteŋa kpeekpe taa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ wɛnaʊ karazɩm yɔ.

Fenezuyeelaa wɛ ŋgbɛyɛ nɖi payaɣ se ALBA yɔ ɖɩ-taa ɖooo saŋayɩŋ fenaɣ hiu nɛ naanza pɩnaɣ 2004 taa.