Kaartum

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kaartum kɛna Sudaanɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ Kaartum tɔbʊʊ nɛ arabɩ kʊnʊŋ taa se Tu keɖe. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Nili Kʊlʊmʊʊ ɖɩ-yazɩyɛ taa nɛ Nili kɩkpɛdʊ ŋgʊ kɩlɩɣna Etiyoopii yɔ. Tɛtʊ ndʊ ɛyaa mba payaɣ se Umdurmani nɛ Paarii yɔ mba kɩlɩna wɛʊ nɛ pɛɖɛ ɛzɩ miliyɔɔnaa naanza yɔ, (4 518 000).

Kaartum tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʊ natʊyʊ kpɛndɩɣ nɛ tɩlakɩ tʊma kʊɖʊma nɛ a-taa kɔyɔ: Ankara (Turki), Isitambuli (Turki), Zuhaŋ (Siini), Kɛɛrɩ (Egipiti), Amanɩ (Yɔridani), Asmara (Eriitree), Adisi-Abeba (Etiyoopii), Pireziliya (Piresiili), Harigeyiza (Soomaali), Tuubayɩ (Emiratɩ-Araabʊzuni).