Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
Category Added
Aucun résumé des modifications
(Category Added)
* [[saŋayɩŋ fenaɣ]]
Pʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.
[[Category:Kabɩyɛ takayɩhatʋ]]
[[Category:Alɩwaatʋ]]
[[Category:Tɩnzɩ lɛɣtʋ]]
1 411

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ