Aller au contenu

Fenasɩ naadozo hɛkʊ taa

Pɩlɩɩna Wikipediya

Fenasɩ naadozo hɛkʊ taa kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ fenasɩ naadozo yaa nasɩdozo kpɛndʊna nɛ pɩla fenasɩ naadozo. Pʊtɔɔbʊʊ se fenasɩ naadozo hɛkʊ taa kʊɖʊmʊʊ taa lɛ, kpɩtaŋ naanza wɛna. Pʊtɔbʊʊ se pɛtɛyɩ fenasɩ naadozo hɛkʊ taa kɛ nabudozo taa kɔyɔ fenaɣ kʊɖʊmaɣ panaɣ.

Pʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa.