Aller au contenu

Mɩsɩkʊm fenaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
(Papɩsɩna-kɛ nɛ ɖooo Mɩsɩkʋm fenaɣ)

Mɩsɩkʋm fenaɣfenaɣ loɖo ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɩwɛ Agoza fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ wayɩ.

Ɛlɛ, paatasɩɣ mɩsɩ kʋm fenaɣ ŋga ka-taa, pokozuu kokozuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩɣ Ɖomaɣ fenaɣ taa se poɖuu.