Praagɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Praagɩ kɛna Cɛɛkɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ naqtʊyʊ nɛ ndʊ kɩlɩna walanzɩ ɖɔɖɔ. Pɩnaɣ 2017 taa pakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 1 280 508 yɔ. Pamaza Praagɩ tɛtʊ tʊnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 49 600 km2. Payaɣ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa maalika ñʊʊdʊ kɩfalʊ se Adriana Krnáčová (ANO 2011).


Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Praagɩ tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa natʊyʊ kɔyɔ: Kasaablanka, Pɛɛrɩlɛɛ, Siikaagoo, Fransɩ, Frankɩ Fɔrtɩ, Hambuuri, Kiyoto, Mɔɔsɩkʊʊ, Norambɛrgɩ, Paarii, Fonikisi, Tunisi, Niimi, Tiijɔni, Fiyɛɛnɩ, Hɛlɩsinkii, Pudaapɛstɩ, Yeruzalɛm, Riiga, Roterdam, Pratisilava, Lisboni, Pirmiŋgam.