Sanfransiskoo

Pɩlɩɩna Wikipediya

Sanfransiskoo wɛ Etaazuni taa ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Kalifɔrnii yɔ ɖɩ-taa. Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ,tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Pasifiki lɩŋgamʊʊ cɔlɔ piyele nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʊʊ taa Sanfransiskoo pɔɔ ñɛwɛna. Tɛtʊ sɔsɔtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ taa maɣna ɛkɩtaarɩwaa 60 060 yaa 600,6 km2. Walanzɩ sɩnɛ sɩ-taa lɛ, 121,4 km2 (20,21 %) kɛŋna tɛtʊ pɩkazɩ 479,2 km2 (79,79 %) taa lɛ, lɩm wadɩna. Pɩnaɣ 2014 taa ̂akalɩ ɛyaa kɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ, paakpɛnda ɛyaa 852 469. Payaɣ

Sanfransiskoo tɛ maalika yɔɔ cɔnayʊ kɩfalʊ se Edwin M. Lee (D). Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Ɔsɩloo tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ yɔ: Paarii, Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa; Lisibooni, Pɔɔrɩtiigaali; Abiijaŋ, Kooti D'Iivʊwaarɩ; Asiizi nɛ Kartazirɔɔnɩ, Itali; Kɔrkɩ, Irilandɩ; Hayifa, Israayɛlɩ; Pelɛm, Pireezili; Maniyi, Filipini; Osaka, Zaapɔŋ; Sewuli, Koree nɛ Hadɛ kiŋ; Saŋgayɩ, Siini; Piyonozɛrɩ, Arzantini; Sidinee, Ɔsɩtraalii; Tayɩpayɩ, Tayiwanɩ; Tesaaloniki, Krɛsɩ; Zurisi, Suwusi; Hɔsiminivili, Fɩyɛtɩnam; Paŋgaalɔrɩ, Ɛɛndi; Kraakoovii, Polɔñɩ nɛ Fladiivɔstɔkɩ, Ruusi.