Aller au contenu

Tomnaɣ lɛɣtʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tomnaɣ lɛɣtʋ kɛ mbʋ pʋwɛ wezuu yɔ pɩ-lɛɣtʋ. Tɛtʋ lɛɣtʋ natʋyʋ nɛ mbʋ pʋwɛ wezuu yɔ pɩ-caanaʋ tɔm natʋyʋ pɛwɛ tomnaɣ lɛɣtʋ pɩlɩʋ taa.