Aller au contenu

Ruusii kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ruusii kʊnʊŋ tɛ nɛ Sɩlavɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kɩŋ Ɛndɩ-Erɔpʊ kʊnʊmɩŋ cejewiye taa, ɖeeɖe ɖɔɖɔ Ukranien nɛ Bielorusse pɛtɛ yɔ. Ɛyaa mba panɩʊ kʊnʊŋ ŋgʊ ɛzɩ palʊla-wɛ kɩ-taa yɔ pɛcɛzaa miliiyɔɔ waa 280.

Kɩ-kɛ Ruusii ajɛyaa kɩgbɛdʊʊ tɛ kewiyaɣ kʊnʊŋ nɛ kɩ-kɛ ajɛyaa anɛ yɔ BielorussieKazakisitaniKirghizistan tɛ kewiyaɣ kʊnʊŋ lɛɛkʊ. Rusɩɩ kɛ ɖɔɖɔ ajɛyɛɛ wena a-wɛ a-tɩ yɔɔ a-tɛ kɩgbɛndʊʊ taa kʊnʊŋ.

Ruusii yɔɔdʊʊ ɖɔɔ siŋ Ukurɛnɩ agetaa naayɛ taa kɔzɩ haɖɛ yɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ kiŋ nɛ Kɩyɛɛvɩ tɛtʊ sɔsɔtʊ taa. Ruusii kɛ ONU taa kewiyaɣ kʊnʊŋ.

Ruusii kʊnʊŋ lɩna Sɩlavɩ agbelaa kʊnʊmɩŋ taa nɛ kɩkpaɣ kɩ-tɩ nɛ Sɩlavɩ kɩbɩnʊʊ taa. Pɩlɩna Sɩlavɩ samaɣ kʊnʊŋ yɔ lɛ, Cɔɔcɩ kʊnʊmɩŋ lɩɩ, sɩlavɔnɩ Yeesu ŋgbɛɣɛ yaa kɩlaʊ kɩbɩnʊʊ nɛ ɛjaɖɛ tɛ kʊnʊmŋ sakɩyɛ lɩɩna Sɩlavɩ kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ cɔlɔ.

Ruusii kɩbɩnʊʊ pɔyɔɔdɔɔ kpaɣɖʊ kagbanzɩ nɛ kpaɣɖʊ hɩʊ nɛ naanza taa Sɩlavɩ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ agbelaa kʊnʊmɩŋ taa. Cɔɔcɩ taa Sɩlavɔnɩ pɩsa kɩcaɣ nɔnɔ tɛ Ruusii yɔ pɩŋ.

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й
К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф
Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я