Moŋgolii

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
LocationMongolia
Mongolia CIA map

Moŋgolii kɛna Aazii ilemiye taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛna Ruusii ɛjaɖɛ nɛ ɖɩhayʊ kɩŋ piyele Siini nɛ hadɛ kiŋ.

Pamaza Moŋgolii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 1 564 116 km² nɛ ɖenɖe lɩm wɛɛ yɔ peeɖe takɩlɩ ɖɔʊ. Pɩnaɣ 2016 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 3 031 330 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km² taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 1,94 yɔ. Saŋayɩŋ fenaɣ 29 pɩnaɣ 1911 kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ. Payaɣ Moŋgolii ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ se Khaltmaagiyn Battulga nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina ñʊʊdʊ kɩfalʊ payaɣ se Jargaltulga Erdenebat.

Gorkhi-Terelj National Park 75

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ Mɔŋgɔlɩ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Ulaŋ Potɔɔrɩ nɛ yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma +976 ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ. Pakpazʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ kɩɖaʊ kɛdɛɛka nɛ pɛtɛ lɛ petee wendu ndʊ petɛɣ yɔ, ndʊ lɛ se Moŋgolii kɩɖaʊ kɛdɛɛka wendt. Liidiye nɖɩ pɔtɔkjɩ-ɖɩ peeɖe yɔ payaɣ-ɖɩ se Tugriki.

Mongolian Cuisine 18
Naadam2014Archery