Yuulee cɛzʊ sɛmɩŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Yuulee cɛzʊ sɛmɩŋ kɛna tomnaɣ wɛɖʊʊ ŋgʊ kɩwɛ sɛmɩŋ kpɛdaɣ sɛmɩŋ nɛ yuulee maɣmaɣ sɛmɩŋ yɔ pɛ-hɛkʊ taa.

Yuulee sɛmɩŋ nɛ sɛmɩŋ lɛɛŋ pa-tʊkaɣ kjɛlɛ se leemu tomnaɣ wɛdʊʊ nɛ sɛmɩŋ yuulee pɛkpɛndɩna nɛ pɩlɩɩ sɛmɩŋ ɛnʊ. Yuulee cɛzʊ sɛmɩŋ ɛnɛ pataatisi ɛ-yɔɔ ɖooo lɛ, ɛlɛ pɩnaɣ 1520 kɛ ɛyaa naa se tɔlɩm nabʊyʊ wɛɛ nɛ pɩwɛ yuulee cɛzʊ sɛmɩŋ tɩyɛ; ɛlɛ pɩlɩna wɩyaʊ Héliogabale tɛ cɛjɛyɛ yɔɔ yaa ɛ-sɔɔçlɩm taa.

Yuulee sɛmɩŋ ɛɛnaɣ poliŋ ɛzɩ sɛmɩŋ maɣmaɣ yɔ nɛ tɔlɩm kɩkpɛdɩm kɛ pesiduu sɛmɩŋ tɔlɩm taa nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ yuulee tɔlɩm tɩyɛ yɔ. Tɩŋ pe naayɛ wɛɛ lɛ, apʊʊ lɛ asɛʊ yuulee.