Takayɩhatʋ ndʋ tɩtamsɩna \ Tɩŋ hatʊ tomnaɣ \ yɔ

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Takayɩhatʋ kɩtamtʋ      
Catasɩ Huuzi tɛɣtʋ | Huuzi kpasɩ | Huuzi pɩsɩna

Takayɩhatʋ ndʋ tɩwɛ pɩ-tɛɛ yɔ tɩwɛna kpasɩ Tɩŋ hatʊ tomnaɣ yɔɔ:

Cɔna (50 wayɩ | kɩtɩŋʋ| kɩtɩŋaa| kɩtɩŋʋʋ| kɩtɩŋɩŋ| kɩtɩŋaɣ| kɩtɩŋasɩ| kɩtɩŋɩyɛ| kɩtɩŋa| kɩtɩŋɩtʋ| kɩtɩŋɩm) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)Cɔna (50 wayɩ | kɩtɩŋʋ| kɩtɩŋaa| kɩtɩŋʋʋ| kɩtɩŋɩŋ| kɩtɩŋaɣ| kɩtɩŋasɩ| kɩtɩŋɩyɛ| kɩtɩŋa| kɩtɩŋɩtʋ| kɩtɩŋɩm) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)