Pɩsatʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ɖooo lɛ, pahayɩɣ pɩsatʋ lɛ, ɛyaa kpɛɣna-tʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, masiini kpɛɣna pɩsatʋ.

Peruu ɛjaɖɛ taa pɛlɛyɩ hayʋʋ pɩsatʋ. Pɩsatʋ kɛ tɩʋ cikpeluu ŋgʋ kʋtʋlʋʋ kpootu yɔ. Pɩsatʋ tɩʋ wɛ ɛzɩ kaalʋka tɩʋ yɔ, ɛlɛ, kɩɩtalɩɣ kaalʋka tɩʋ ɖaɣlʋʋ. Pɩsatʋ tɩʋ wɛ tɩŋ weyi payaɣ se "Malvacées" waa yɔ ɛ-taa. Kpootu pamɩlɩɣtɩɣ nɛ pɩpɩsɩ pɩsatʋ nɛ palʋʋna pɩsaŋ yaa kususum. Kedeŋa yɔɔ cɩnɛ pɩsatʋ pakɩlɩɣ hayʋʋ.