Aller au contenu

Pɩnzɩ mɩnʋʋ you

Pɩlɩɩna Wikipediya
100 Years War France 1435

Aŋglɩtɛɛrɩ wiyaʋ pazɩ nɛ ɛnaŋgɩ Fransɩɩ wiyaʋ, Philippe VI de Valois kɛ Crécy-en-Ponthieu, Picardie tɛtʊ taa kɛ kɩyɛɛna fenaɣ 26 pɩnaɣ 1346. Aŋglɩtɛɛrɩ yoya tɔɖɔɔ ɛlɛ tɔŋ ñɩma pɔtɔwaɣ nɛ pañaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ pakʊ Fransɩɩ canɖaŋ cɑnɖaŋ weyi ɛlɛ ñaawɛna kpaŋnaŋ yɔ. You ŋgʊ kɩwɩlɩna kaaaɣ se kpaŋnaŋ ɩɩkpakɩɣ nabʊyʊ ñɩma cɔlɔ. Pɩkɛna you ŋgʊ kɩlaba Fransɛmba nɛ Ɩŋglɩsɛmba pɛ-hɛkʊ taa nɛ pɩtalɩ pɩnzɩ mɩnɩʊ nɛ pɩɖɛɛ pɩyɔɔ kpem yɔ (1337-1453).

BLONDEL Le roi Jean II le Bon reçoit la soumission de Charles II de Navarre
Hundred years war collage