Oromo kʋnʋŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Oromo kɛna kʊsitiki kʊnʊmɩŋ pɩlʊ taa kʊgʊ nʊŋ nakʊyʊ. Pɩnaɣ 2015 taa lɛ Afrika niŋgoloŋga taa lɛ ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔna 35 yɔ yɔɔdʊ-kʊ. Afrika hɔɔlʊ ŋgʊ kɩ-taa ajɛya wena a-taa pɔyɔɔdʊ oromo kʊnʊŋ yɔ ana yɔ: Keniya, SomaliCibuutɩ. Afrika taa lɛ kʊnʊŋ kʊnɛ kɩkɛŋna naatozo ñɩŋgʊ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdʊ yɔ.

Pɩnaɣ 1875 taa ɛsɔ tɔm sʊsʊyʊ weyɩ payaɣ-ɩ se Johann Ludwig Kraft yɔ ɛlɩza takayaɣ kiɖeɖeɣa taa tɔm nɛ oromo kʊnʊŋ taa.