Isilandɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Isilandɩ
L'Islande
Map of Iceland.svg
Isilandɩ tɛlɛŋa
Flag of Iceland.svg
Isilandɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
Coat of arms of Iceland.svg
Isilandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: Isilandɛɛ
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: Reyikiyaviki
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Internet nimaɣ: .

Isilandɩ kɛna tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ nɛ tɩwɛ Atilantiki teŋgu cɔlɔ. Tɛtʊ tɔnɛ tɩwɛ Growelandɩ nɛ Nɔɔrɩwɛzɩ ajɛya hɛkʊ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔtɩna Amerɩka keteŋa ɛlɛ ɖɩt-tɛ ɛsakuliye nɛ ɖɩ-caanɑaʊ tɔm ñɩɩzɩna Eerɔpʋ keteŋa taa tɔm.

Isilandɩ walanzɩ taa maɣna ɛzɩ 103 000 km2 nɛ ɖɩ-taa ɛyaa kpɛnda kutokiŋ 332 529 (2016). Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Reyikiyaviki nɛ kʊnɔŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ komina tʊma taa yɔ ŋgʊ lɛ Isiladɛɛ. Pʊcɔ nɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩnda wobu tɔm lakɩ yɛɖɛ yɛɖɛ pɩnaɣ 2008 lɛ, Isilandɩ kaakɛna kacalaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔsʊʊ kaakɩla ɖɛnaʊ ɛsɩndaa keteŋa kpeekp taa yɔ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋa kpeekpe ajɛya kɩkpɛndʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se ONU yɔ ɖɩ-taa, Erɔpʊ Lɔŋ tasɩya ŋgbɛyɛ taa, OTAN ŋgbɛyɛ taa, AELE taa, OCBE nɛ EEE aŋgba taa ɖɔɖɔ. Kpaɣ pɩnaɣ 1996 pʊkɔɔ pɩsɩɩna 2016 mbʊ yɔ, sɔsɔ Ólafur Ragnar Grímsson kɛŋna Islandɩ ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ.


Eerɔpɩ
CaamaƐsɩpaañɩFatiikaŋFransɩɩHɔŋiriiIrɩlandɩIsilandɩItaaliiKewiyaɣ KɩkpɛndaɣKrɛsɩLiechtensteinOtirisiPɛlizikiPeyibaaPiyeeloorusiPɔlɔɔñɩPɔritigaalɩPuligariRuusiiSiloveniSiloovaakiiSuwiisiSʊyɛdɩUkurɛnɩ