Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñc
(Création d'une page intitulé "Protɔɔ")
 
Protɔɔ waa tɛkɛ wonuu yem ñɩŋʋ nakɩyʋ. Protɔɔ waa taa wɛ mbʋ payaɣ se quarks up nɛ quark down. Wondu tʋnɛ, tɩ-natʋlɛ tɩkpɛndɩna nɛ pɩkɛ mbʋ payaɣ se baryon yɔ.
Pamaɣ protɔɔ waa ñʋʋ kɛ atoom taa nɛ mayaɣ « z ».
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ