Moore kʋnʋŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Moree kɛna Purkina Fasoo ɛjaɖɛ taa kʊnʊŋ ŋgʊ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Mosi yɔ ɖɩ-taa samaɣ kʊnʊŋ. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, pɩnaɣ 2006 taa pakalɩ klɩgalʊ lɛ ɛyaa 14 017 262 taa lɛ mba panɩɣ-kʊ yɔ pɛkpɛnda ɛzɩ 6 363 975 yɔ. Pʊtɔbʊ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ ɛyaa ɛzɩ 45,4 kɛ mɩnɩʊ yɔ nɩʊ moree kʊnʊŋ.

Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ moree kɛ tada tɩna nɛ nʊmɔ woɖaa kɩlɩɣ yɔɔdʊʊ.

Moree kʊnʊŋ masɩ kpɛnda 25 nɛ nzɩ yɔ:

A ʼ B D E Ɛ F G H I Ɩ K L M N O P R S T U Ʋ V W Y Z a ʼ b d e ɛ f g h i ɩ k l m n o p r s t u ʋ v w y z