Mao Zedong

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ɖajaa Mao Zedong
Mao Zedong 1959 (cropped).jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Siini
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Shaoshan, Hunan egeetiye taa
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 26 wiye, Saŋayɩŋ fenaɣ, 1893
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ 9 wiye, Salaŋ fenaɣ, 1976
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ
漢字2.jpg


Mao Zedong kɛna Siini ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ, nɛ ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛ-ɛjaɖɛ Siini tɛtʋ taa peeɖe. Ɛnʋ yebina nɛ Siini ɛjaɖɛ samaɣ hiɣ kadɩ yɔ caɣʋ. Ɛ-caa kakɛ haɖʋ nɛ payawayɩ se Mao Xunsheng, nɛ e-ɖoo kɛlɛ Wen Qimei. Palʋla-ɩ Shaoshan, Hunan egeetiye taa evemiye nɛɛlɛ nɛ loɖo (26) wiye saŋayɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1893 taa. Ɛ-sɩba Siini ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ peekɛɛ taa. Pɩɩkɛ evemiye nakʋ (9) nɖɛ wiye salaŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1976 taa.

Mao Zedong politiki ŋgbɛ payawaɣ se Shanghai, kɛ pɩnaɣ 1921 taa. Ɖɩcɔnaɣ kɔyɔ, pɩnzɩ 1934-1935 taa lɛ, Mao Zedong kaakɛna ninɖiɣu sɔsɔ Siini ɛjaɖɛ taa. Ɛnaɣ Tchang kai-Chek po-you nɛ Japɔŋ yebinaɣ nɛ ɛkɛ kɔɔnɔɔ ɛjaɖɛ wiyau pɩnaɣ 1954 taa nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 1959. Mao Zedong kʋnʋŋ kɔyɔ Xiang. Kʋnʋŋ ŋgʋʋ Siini samaɣ ka-kɩlaɣ ñʋʋdʋ.Tʋma wena ɛpɩzaɣ ɛlaɣ nɛ pʋcɔ Ɛsɔ yaɣ-ɩ nɛ ɛcɔlɔ kiŋ yɔ, a-taa nayɛ kɔyɔ : Ɛɛkɛ takayaɣ taa maʋ sɔsɔ Siini politiki ŋgbɛ nɖɩ payawaɣ se nɔɔ kpɛŋdɩ ŋgbɛ yɔ ɖɩ-taa, ɛɛkɛ ɖɔɖɔ sɔɔjanaa mba paawɛ Siini ɛjaɖɛ hɛkʋ taa yɔ pa-ñʋʋdʋ, nɛ ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ɛyʋ wei ɛhawaɣ paɣtʋ siŋŋ yɔ. Ɛɖʋza ɛ-ɛjaɖɛ ONU ŋgbɛyɛ nesi tɛɛ pɩnaɣ 1921 taa.