Mʊndʊsʊʊ pɩnaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
1e14m comparison light day week and month

Mʊndʊsʊʊ pɩnaɣ kɛŋna ñɩɩyʊ ŋgʊ kɩmaɣzʊʊ mʊndʊzʊʊ seɣa kɛ heelim taa pɩnaɣ pilim yɔ. Ñɩɩyʊ ŋgʊ kɩ-mayaɣ kɔyɔ: AL yaa A.L. yaa ɖɔɖɔ a.l. Yee pamaaza ɖenɖe mʊndusuu ŋgʊ kɩɖɛ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ taa kɔyɔ, pɩkpɛnda kilomɛtanaa 9 461 miliyaarɩ. Kɛlɛm kɛlɛm kʊɖʊmʊʊ taa lɛ, mʊndʊsʊʊ seu kilomɛtanaa 300 000. Panɩɩzɩna fenaɣ mʊndʊsʊʊ talʊʊ tɛtʊ yɔɔ kɔyɔ, pɩkpakʊ kɛlɛm kɛlɛmnaa 1,28 ɛlɛ yee pɩkɛ tɛtʊ nɛ wɩsɩ yɔ kɔyɔ pɩkpɛnda cɛcɛsɩ 8,32.