Luganda

Pɩlɩɩna Wikipediya

Luganda kɛna kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdʊʊ Ugandaa ɛjaɖɛ taa yɔ. Kɩwɛ Pantʊ tɛ kʊnʊmɩŋ pɩlʊʊ taa. Ɛyaa mba panɩʊ kʊnʊŋ ŋgʊ yɔ pɛkɛ liŋgala mba nɛ mba panɩʊ-kʊ yɔ patalʊʊ ɛzɩ miliyɔɔnaa lʊbɛ yɔ. Mba pɛtɛkɛ lugandaa mba nɛ panɩʊ-kʊ kɩnɩʊ yem yɔ patalɩɣʊ ɛzɩ miliyɔɔnaa 5,6 yɔ.

Luganda kʊnʊŋ masɩ kɔyɔ: a b c d e f g i j k l m n (ŋ ng ŋg ny) o p r s t u v w y z.

Luganga kʊnʊŋ masɩ sɩnɛ pakalɩɣ-sɩ se: /a, b, c, d, e, f, g, i, ɟ, k, l, m, n, ŋ, ɲ, o, p, r, s, t, u, v, w, j, z. Halɩ masɩ kpɛnda kagbaanzɩ: a e i o u. Tanda masɩ kpenda naalɛ: i u nɛ kiwiwaɣ kʊɖʊmaɣ nɛ ŋga lɛ: a. e nɛ o lɛ sɩwɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊ.

Tɔm pee naayɛ tʊbʊ kɔyɔ:

Kabɩyɛ Luganda
Tɛtʊ Ettaka
Ɛsɔta Eggulu
Lɩm Amazzi
Mi Omuliro
Abalʊ Omusajja
Halʊ Omukyala
Tɔɔʊ Kulya
Ñɔʊ Kunywa
Sɔsɔ -nene
Cikpelu -tono
ɖoo Ekiro
Efemiye Olunaku
Camɩyɛ yaa ɖeu Lungi