Aller au contenu

Kigaalii

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kigaalii

Kigaalii kɛna Ruwandaa ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊsɔtʊ nɛ ndʊ tɩ-taa komina tʊma sɔsɔna kɩla wɛʊ yɔ. Peeɖe ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔsʊʊ kɩla ɖɔʊ sɩŋŋŋ. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ piyisi nasɩyɛ yɔɔ nɛ pakali ti-ɛyaa kɛ hasɩ yaɖɛ 2011 lɛ pɛkpɛnda ɛyaa 1 052 540. Kigaalii tɛtʊ walanzɩ landammm taa maɣna ɛzɩ kilomɛtanaa 730 yaa ɛkɩtarɩwaa 73 000.

Ɛzɩ Ruwanda ɛjaɖɛ kpeekp taa tɛtʊ lɛɛtʊ hɩla yɔ, Kigaalii tɛtʊ taa piyisi nzɩ sɩwɛ yɔ payaɣ-sɩ hɩla ndɩ ndɩ wena yɔ, pɩlɩɣna tʊma sɔsana wena awɛ sɩ-yɔɔ yaa sɩ-cɔlɔ kpɛɛɛ yɔ. Payaɣ mbʊ pɩsɩna ɛyaa nɛ patɩlɩ tʊma ana camɩyɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɩtɛkɛ ɛyaa tɩŋga sɩmna haba hɩla yaa tʊma tɩŋga taa.

Kigaalii tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʊ natʊyʊ kpɛndɩɣ nɛ tɩlakɩ tʊma kʊɖʊma nɛ a-taa kɔyɔ: Kebɛkɩ (Kanadaa), Montireyali (Kanadaa), Roma (Itaalii), Prukisɛlɩ (Pɛlɩziki) Mayansɩ (Caama), Sɛŋgdʊ nɛ Sinaŋ (Siini). Payaɣ Kigali tɛtʊ yɔɔ cɔnɩyʊ se Fidele Ndayisaba.