Aller au contenu

Farsoovii

Pɩlɩɩna Wikipediya

Farsoovii kɛna Poolɔñɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ kpaɣna pɩnaɣ 1596. Pɩnaɣ 2012 taa pakala ɛyaa kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, pakpɛnda ɛyaa 3 100 000 nɛ tɩ-hɛkʊ taa ɖeyi ɖeyi lɛ, ɛyaa kpɛnda 1 726 581 piyele nɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-walanzɩ taa maɣna ɛkɩtaarɩnaa ɛzɩ 51 724 yaa kilomɛtanaa 517,24 km2.

Payaɣ Farsoovii maalika ñʊʊtʊ kpaɣna pɩnaɣ 2006 se H. Gronkiewicz-Waltz (PO).

Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Farsoovii tɛtʊ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ yɔ: Astana (Kazakistaŋ), Pɛrɩlɛɛ nɛ Tusɛlɩdɔfɩ (Caama), Pudapɛstɩ (Hɔŋgirii), Sikaagoo (Etaazuni), KronsɩniiMɔsɩkʊʊ (Rusi), Hamamamacʊ (Sapɔŋ), Hanuwayɩ (Fɩyɛtɩnam), Harbɛɛ (Siini), Isitambʊli (Turki), Kiiv (Ukirɛɛnɩ), Haayɩ (Peyiibaa), Ɔsɩloo (Nɔɔrɩvɛɛzɩ), Riga (Litonii), Riyo de Janayiroo (Piresiili), Sewuli (Kooree nɛ hadɛ), Tɛlɩaviivi (Isiraɛlɩ), Toranto (Kanada) nɛ Filnuwisi (Lituwanii).