Fɩyɛtɩnaam

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fɩyɛtɩnaam
Fransɩɩ : Viêtnam
LocationofVietnam.png
Fɩyɛtɩnaam tɛlɛŋa
Flag of Vietnam (WFB 2004).gif
Fɩyɛtɩnaam Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
Coat of arms of Vietnam.svg
Fɩyɛtɩnaam Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Trần Đại Quang
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 332,698 km²
Samaɣ ñʋʋ: 91,700,000 (2015)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 276.03 km²
Internet nimaɣ: .

Fɩyɛtɩnaam kɛna Azii keteŋa nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwalɑnzɩ taa makɩɣna ɛzɩ 331 212 km2 yɔ. Pɩnaɣ 2015 taa pakali kɩgalɩɣ lɛ ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa 94.

andscape in Sa Pa (Vietnam)

Ɛjɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-hayɩ kiŋ lɛ Siini ɛjaɖɛ wɛna kamaɣ yɔɔ piyele nɛ Lawɔsɩ, Kambɔɔjɩ nɛ Tayɩlandɩ kujomuu wɛna ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ. Wɩsɩ ɖɩlɩoyɛ taa lɛ Siini hɛkɛ nɛ hɛkʊ teŋgu wɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩliyɛ nɛ ɖɩhadɛ kiŋ hɔɔlɩŋ taa.

Danses Cham

Fɩyɛtɩnaam tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Hanɔyɩ. Fɩyɛtɩnaam ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ natutozo kpayɩ:

  • Hayi kiŋ lɛ, Tɔnkɛŋ yaa Pakɩ Pɔ nɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ yɔ Hanɔyɩ nɛ Hayifɔŋ
  • Hɛkʊ nɛ hɛkʊ lɛ lɛ, Anam yaa Truŋgi Pɔ nɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ yɔ Huwe nɛ Taa Naŋŋ
  • Hadɛ kiŋ lɛ Siinisiini yaa Nam Pɔ nɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Seyigɔɔnɩ.
Buddha statue, Nha Trang

Pʊŋ sɔsɔŋ nɛ pɔŋ weyi ɛ-ñʊntaa wɛ landammm yɔ ɛkɩlɩna ɖɔʊ Fɩyɛtɩnaam ɛjaɖɛ taa.