Discussion:Fenaɣ

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Pɩlɩɩna Wikipediya

ƒenaɣ taa kpayaa sɩɣ naŋgbayaɣ fenaɣ yɔɔ kɛna yaa ka-taa? pɔtɔŋ se pakpaɣ fenaɣ taa ɛlɛ pasɩɣ naŋgbaŋaɣ kɔ-yɔ kɛna.