Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ajout photos et légendes
ñc (2 révisions importées : Importing from Incubator)
(Ajout photos et légendes)
[[File:Quark structure proton.svg|thumb|Quark structure proton: The quark structure of the proton. There are two up quarks in it and one down quark. The strong force is mediated by gluons (wavey). The strong force has three types of charges, the so-called red, green and the blue. Note that the choice of green for the down quark is arbitrary; the "color charge" is thought of as circulating among the three quarks.]]
 
Pʋyʋ ñɩɩɩ (atoom) taa pe naayɩ payaɣ se protɔɔ waa.
 
[[File:ProtonFiveQuarkStructure.svg|thumb|ProtonFiveQuarkStructure: Proton structure with both valence and virtual (sea) quarks based on latest research in vacuum structure and demonstrates a proton structure.]]
 
Protɔɔ waa ɖɔ sakɩyɛ atoom taa. Protɔɔ waa nɛ netrɔɔ waa patamsɩna ɖama atoom taa. Mbʋ payaɣ se hydrogène yɔ, pɩ-taa piye kpɛndɩyʋ taa piye kɛ protɔɔ yem.
Protɔɔ waa pe iiciɣdiɣ atoom taa.
 
Protɔɔ waa tɛkɛ wonuu yem ñɩŋʋ nakɩyʋ. Protɔɔ waa taa wɛ mbʋ payaɣ se quarks up nɛ quark down. Wondu tʋnɛ, tɩ-natʋlɛ tɩkpɛndɩna nɛ pɩkɛ mbʋ payaɣ se baryon yɔ.
Pamaɣ protɔɔ waa ñʋʋ kɛ atoom taa nɛ mayaɣ « z ».
 
[[File:Spinning proton.svg|thumb|Spinning proton: The proton with angular momentum P and magnetic momentum u.]]
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ