Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
Added image +
ñc (2 révisions importées : Importing from Incubator)
(Added image +)
[[File:Augustus Prima Porta Louvre Ma1247 n2.jpg|thumb|260px|César Auguste]]
Auguste, palʊla-ɩ nɛ hɩɖɛ ɖɩ-nɛyɔ Caius Octavius, salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 23 pɩnaɣ 63 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ. Palʊla-ɩ Roma tɛtʊ taa. Kajalaɣ taa lɛ, paya-ɩ se Octave nɛ pʊwayɩ patasɩ-ɩ yaʊ se Octavien. Ɛyʊ ɛnʊ ɛsɩba kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 19 pɩnaɣ 14 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ Nola tɛtʊ taa. Ɛnʊ kaakɛna Roma ɛyaa tɛ kajalaɣ wiyaʊ kpaɣ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 16 pɩnaɣ 27 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ ŋkɔɔ ŋtalɩ kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 19 pɩnaɣ 14 Yeesuu Krɩstʊ lʊlʊʊ wayi.
 
'''Auguste''', palʊla-ɩ nɛ hɩɖɛ ɖɩ-nɛyɔ Caius Octavius, salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 23 pɩnaɣ 63 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ. Palʊla-ɩ Roma tɛtʊ taa. Kajalaɣ taa lɛ, paya-ɩ se Octave nɛ pʊwayɩ patasɩ-ɩ yaʊ se Octavien. Ɛyʊ ɛnʊ ɛsɩba kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 19 pɩnaɣ 14 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ Nola tɛtʊ taa. Ɛnʊ kaakɛna Roma ɛyaa tɛ kajalaɣ wiyaʊ kpaɣ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 16 pɩnaɣ 27 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ ŋkɔɔ ŋtalɩ kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 19 pɩnaɣ 14 Yeesuu Krɩstʊ lʊlʊʊ wayi.
E-ekpeɣle Jules César pɩsɩ-ɩ ɛ-pɩɣa, e-ekpeɣle ɛnʊ e-ɖoo lʊlʊʊ taa ɛyʊ ɛkɛna, pɩlakʊʊ mbʊ yɔ pɩnaɣ 44 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ, alɩwaatʊ pazɩ yem nɛ pakʊ e-ekpeɣle ɛnʊ. Ɛnɛ Marc Antoine nɛ Lépide, paɖʊ naatozo tɔm hʊʊ tʊmɩyɛ naalɛ nɖɛ se pɩsa nɛ palʊbɩna César ɛyaa kʊyaa.
 
E-ekpeɣle [[Jules César]] pɩsɩ-ɩ ɛ-pɩɣa, e-ekpeɣle ɛnʊ e-ɖoo lʊlʊʊ taa ɛyʊ ɛkɛna, pɩlakʊʊ mbʊ yɔ pɩnaɣ 44 pʊcɔ palʊlɩ Yeesuu Krɩstʊ, alɩwaatʊ pazɩ yem nɛ pakʊ e-ekpeɣle ɛnʊ. Ɛnɛ Marc Antoine nɛ Lépide, paɖʊ naatozo tɔm hʊʊ tʊmɩyɛ naalɛ nɖɛ se pɩsa nɛ palʊbɩna César ɛyaa kʊyaa.
 
Pawaba philipes wayi lɛ, pɛtɛyɩ Roma ɛjaɖɛ nɛ pañazɩɣ nɛ sɔɔjɛtʊ ɖoŋ. Pa-naatozo pɔtɔla pɩlɩna pa-taa paa weyi tɛ cɛjɛyɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɛɛwɛna yɔ ɖɩ-yɔɔ. Lépide ñeseɣa ɛ-tɛ ɛjaɖɛ nɛ Marc Antoine ñakʊ ɛ-tɩ alɩwaatʊ ndʊ August wabɩ-ɩ Actium yɔ nɛ piyele ɛnɛ yɔ eyeke Roma Ampiiri yɔɔ yɔ.
131

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ