Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

wd
ñc (5 révisions importées : Importing from Incubator)
(wd)
 
Mbʊlɛ, ɖɩkpa se Hɛbra kɩlaʊ sɩma tɔlɩm pazɩ mbʊ yɔ kʊhʊlʊmʊ nɛ kɩkpɛɛdʊ nɛ kɩsɛɛmʊ nɛ pɔlɔɔ. Tɔm tɔɔbʊʊ lɩzɩʊ wɛɛ ndɩ ndɩ.
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:kʋnʋmɩŋ]]
 
[[en:Hebrew language]]
293

modifications