Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñc
(Création d'une page Islande)
 
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋa kpeekpe ajɛya kɩkpɛndʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se ONU yɔ ɖɩ-taa, Erɔpʊ Lɔŋ tasɩya ŋgbɛyɛ taa, OTAN ŋgbɛyɛ taa, AELE taa, OCBE nɛ EEE aŋgba taa ɖɔɖɔ. Kpaɣ pɩnaɣ 1996 pʊkɔɔ pɩsɩɩna 2016 mbʊ yɔ, sɔsɔ Ólafur Ragnar Grímsson kɛŋna Islandɩ ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ