Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
 
| Hɩɖɛ2 = L'Islande
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Iceland.svg|75px]]<br>Isilandɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Iceland-Coat of arms of Iceland.svg|75px]]<br>Isilandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Map of Iceland.svg|190px]]<br>Isilandɩ tɛlɛŋa
| official_languages = Isilandɛɛ
10

modifications