Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page sur la chaleur)
 
Fefekiŋ wɛ ndɩ ndɩ. Fefeku nakʊyʊ taa saɣ miŋ kpaaŋ. Nakʊyʊ taa miŋ ñamaɣna. Nakʊyʊ taa pɩwɛɛ tɛɛm.
Tomnasɩ kpɛlɛkʊʊ lɛɣtʊ nʊmɔʊ taa lɛ, fransɩɩ kʊnʊŋ yaɣ fefeku ŋgʊ kɩ-taa sa miŋ kpaaŋ yɔ se «température élevée». Payaɣ fefeku lɛɛkʊ nɛ fransɩɩ kʊnʊŋ taa se «chaleur latente». Payaɣ lɛɛkʊ se «capacité thermique» nɛ payaa lɛɛkʊ se «équation de la chaleur».
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications