Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñc
(Ajout d'une image)
[[File:Ptolemy Thevet 1584.g.png|thumb|Ptolemy Thevet 1584.g|Claude Ptolémée]]
Claude Ptolémée ma "siyansɩ" takayɩsɩ sakɩyɛ. Anasaayɩnaa tɩŋna ɛ-takayɩsɩ naalɛ nasɩyɛ yɔɔ nɛ pɛlɛɣzɩ pa-"sɩyansɩ" naa sakɩyɛ. Ɛma lɛɛka nɛ ɛkɛdɩ ka-taa "asitronomii" tɔm nɛ lɛɛka taa lɛ, ɛyɔɔdɩ kaka taa "matematiki" tɔm. Ɛma ɖɔɖɔ lɛɛka nɛ ɛtazɩ kaka taa Grɛɛkɩ nɛ Room pɛ-tɛtʋ wɛ wɛtʋ ndʋ yɔ pʋ-tɔm.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ