Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Lien
ñc (Category added)
(Lien)
Wondu yʋsʋʋ: Ñɔɔzɩtʋ kpaagbaa Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
 
Lɛɣtʊ piliŋa nakɛyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-kɛ se tɛɛrɩmodinamiki (thermodynamique). Lɛɣtʊ piliŋa ŋga ka-tʊmɩyɛ taa pañɩnɩɣ nɛ panaɣ ɖeɖe fefeku lɩɣna yɔ.
Fefekiŋ wɛ ndɩ ndɩ. Fefeku nakʊyʊ taa saɣ miŋ kpaaŋ. Nakʊyʊ taa miŋ ñamaɣna. Nakʊyʊ taa pɩwɛɛ tɛɛm.
Tomnasɩ kpɛlɛkʊʊ lɛɣtʊ nʊmɔʊ taa lɛ, fransɩɩ kʊnʊŋ yaɣ fefeku ŋgʊ kɩ-taa sa miŋ kpaaŋ yɔ se «température élevée». Payaɣ fefeku lɛɛkʊ nɛ [[Fransɩɩ kʊnʊŋ|fransɩɩ]] kʊnʊŋ taa se «chaleur latente». Payaɣ lɛɛkʊ se «capacité thermique» nɛ payaa lɛɛkʊ se «équation de la chaleur».
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications