Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Category removed)
Aucun résumé des modifications
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Iceland-Coat of arms.svg|75px]]<br>Isilandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Map of Iceland.svg|190px]]<br>Isilandɩ tɛlɛŋa
| official_languages = .Isilandɛɛ
| capital = .Reyikiyaviki
| government = .
| president =
| population_density_km2 =
| cctld = .
}}Isilandɩ kɛna tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ nɛ tɩwɛ Atilantiki[[Atlantique lɩmteŋgu|Atilantiki fɛɛʊteŋgu]] cɔlɔ. Tɛtʊ tɔnɛ tɩwɛ GuɖowelandɩGrowelandɩNɔɖɩwɛzɩ[[Nɔɔrɩvɛɛzɩ|Nɔɔrɩwɛzɩ]] ajɛya hɛkʊ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔtɩna [[Amerika nɛ hayi tɛtʋ (Amérique du Nord)|Amerɩka]] keteŋa ɛlɛ ɖɩt-tɛ ɛsakuliye nɛ ɖɩ-caanɑaʊ tɔm ñɩɩzɩna Erɔpɩ[[Eerɔpʋ]] keteŋa taa tɔm.
 
Isilandɩ walanzɩ taa maɣna ɛzɩ 103 000 km2 nɛ ɖɩ-taa ɛyaa kpɛnda kutokiŋ 332 529 (2016). Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se ReikizavikiReyikiyaviki nɛ kʊnɔŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ komina tʊma taa yɔ ŋgʊ lɛ Isiladɛɛ. Pʊcɔ nɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩnda wobu tɔm lakɩ yɛɖɛ yɛɖɛ pɩnaɣ 2008 lɛ, Isilandɩ kaakɛna kacalaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔsʊʊ kaakɩla ɖɛnaʊ ɛsɩndaa keteŋa kpeekp taa yɔ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋa kpeekpe ajɛya kɩkpɛndʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se ONU yɔ ɖɩ-taa, Erɔpʊ Lɔŋ tasɩya ŋgbɛyɛ taa, [[OTAN ŋgbɛyɛ|OTAN]] ŋgbɛyɛ taa, AELE taa, OCBE nɛ EEE aŋgba taa ɖɔɖɔ. Kpaɣ pɩnaɣ 1996 pʊkɔɔ pɩsɩɩna 2016 mbʊ yɔ, sɔsɔ Ólafur Ragnar Grímsson kɛŋna Islandɩ ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ.
 
{{Eerɔpɩ}}
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ