Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
iens
(Category Added)
(iens)
 
Pɩsatʋ lʋnaʋ wɛtʋ payaɣna [[Fransɩɩ kʊnʊŋ|Fransɩ kʋnʋŋ]] taa size "Textile". [[Pɩsatʋ]] lʋnaʋ wɛtʋ ndʋ, tɩ-taa mbɩ yɔ lɛ, mɔndɔnʋʋ kulubu yaa lubutu mɔndɔnʋʋ kɛ mɔndɔnʋʋ yaa nimaɣ. Nimaɣ ŋga, palaba kɛ pɩlɩɩna wonu kulubuu kazʋya n̄ɩŋga nakɛyɛ.
 
Pɩkɛ mɔndɔnʋʋ yaa nɩlɔŋ ŋgʋ palaba kʋ nɛ wondu kulubutu ndɩ ndɩ kazʋwa wayɩ yɔ. Wonu kulubuu kɛna wonu ŋgʋ pehiu kʋ n̄ɩnɩtʋ sakɩyɛ kazʋwa wayɩ yɔ. Pɩkɛna wonu ŋgʋ pehiu kʋ kpɛlɩ kpɛlɩ (composé chimique) hɔɔlʋʋ taa.
 
Kpɛlɩ kpɛlɩ wondu ndʋ, tɩlɩna yaa pehiu tʋ tʋ keekee nɛ, ɩɖɩɖɔgɛnɩ nɛ kaɖɩbɔnɩ tomnaɣ taa yaa miŋ num taa kɛnɛ. Papaɩzɩʋ pehiu pɩ-tɛ tomnaɣ ŋga ɖɔɖɔ kɛ cɛŋgbɛ mʋlʋm taa ɖɔɖɔ yem kɛlɛʋ. Kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣKajalaɣ nimaɣ tanɩɩ wɛɖʋ n̄ɩŋga kɛlɛ nɩlɔŋ.
 
 
Nɩlɔŋ nimaɣ yaa pɩsaɖʋ ŋgʋ n̄ɩnɩyaa sɔsaɣ lɩ kɩ yɔ yaa lɩzɩ kʋ pɩnaɣ 1938 n̄ɩŋga taa. Nimaɣ tanɩɩ wɛɖʋ n̄ɩŋga kanɛ, kawazaɣ ɖɔɔ siŋŋ kɛ kɩyakʋ pɛdʋ taa yaa tadɩyɛ hɔɔlʋʋ taa.
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ