Fichier:Znamensk most.jpg

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Znamensk_most.jpg(Kpaɣna pɩkɩsɛlɩ 640 nɛ pɩtalɩ 480 ñɩŋgʋ, takayaɣ walanzɩ : 126 Kio, MIME akɩlɩ : image/jpeg)

Takayaɣ kanɛ kalɩna Wikimedia Commons. Tamasɩ lɛɛsɩ pɩzɩɣ palabɩna-kɛ nɛ tʋmɩyɛ.\nPataaɖɩ kɛ-kɛdʋʋ tɔm ka-takayɩhayʋʋ ngʋ kɩkɛdʋʋ kɔ-tɔm yɔ nɛ pɩ-tɛɛ.

  • Object: Iron bridge in village Znamensk in Olast Kaliningrad, Russia.
  • Description: Iron bridge in village Znamensk in Olast Kaliningrad, Russia.
  • Author: photo taken by Popadin Aleksandr w:ru:Участник:Попадин (Попадин Александр Николаевич)
  • Created: ?
  • Source: posted to w:ru:Участник:Kneiphof with permission to distrubute under the terms of Creative Commons licence
  • Licence: CC-BY


w:fr:Creative Commons
Tɩɣyɩtʋ
Ce fichier est disponible selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 1.0 Générique.
Ŋwɛ ña-tɩ yɔɔ
  • tɛyʋʋ – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɩlɛmʋʋ kpaɣʋ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛyʋʋ ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖi-yekinaʋ
  • siduu – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ malɩsnaʋ
Pɩtɩŋna paɣtʋ ndʋ tɩ-wɛ pɩ-tɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ :
  • Tɩɣyɩtʋ – Pʋwɛɛ se ŋyaa kiɖe tɛɛ takayaɣ mayʋ hɩɖɛ ɛzɩ mayʋ wɩlʋʋ yɔ yaa waɖɛ yɔɔ ɖoŋ wɛnayʋ weyi ɛhaɣ-ŋ waɖɛ nɖɩ yɔ (ɛlɛ, pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛtɩnɩɣ ñɔ-yɔɔ kanɛ yɔ yaa ɛzɩ etisaa se ŋlabɩna takayaɣ nɛ tʋmɩyɛ yɔ).

Takayaɣ caanaʋ tɔm kɛdʋʋ

Tukina efemiye nɛ ñɩɣtʋ nɛ ŋna takayaɣ kanɛ ɛzɩ kaawɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ.

Efemiye nɛ ñɩɣtʋTampɔɔWalanzɩLabɩnayʋTɔm taa nuutuu
lɛlɛɛyɔ15 Ɖomaɣ fenaɣ 2005 à 19:0115 Ɖomaɣ fenaɣ 2005 à 19:01 ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ tɛ tampɔɔ640 × 480 (126 Kio)Kneiphof

Takayɩhayʋʋ kɩtɩŋʋʋ lakɩna takayaɣ kanɛ tʋmɩyɛ :

takayaɣ labɩnaʋ nɛ paa anɩ

Wikinaa kɩtɩŋaa lɛlaa lakɩna kɩlɛmʋʋ kʋnɛ nɛ tʋmɩyɛ :

Mɛtadɔneewaa