Fichier:Tuba 25J Conn BBb.jpg

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Tuba_25J_Conn_BBb.jpg(Kpaɣna pɩkɩsɛlɩ 268 nɛ pɩtalɩ 410 ñɩŋgʋ, takayaɣ walanzɩ : 46 Kio, MIME akɩlɩ : image/jpeg)

Takayaɣ kanɛ kalɩna Wikimedia Commons. Tamasɩ lɛɛsɩ pɩzɩɣ palabɩna-kɛ nɛ tʋmɩyɛ.\nPataaɖɩ kɛ-kɛdʋʋ tɔm ka-takayɩhayʋʋ ngʋ kɩkɛdʋʋ kɔ-tɔm yɔ nɛ pɩ-tɛɛ.

Kɛdɩtʋ

Kɛdɩtʋ

A Conn BBb tuba model 25J

Efemiye
Kiɖe http://www.xs4all.nl/~cderksen/Conn25J1964image.html
Mayʋ

Labɩnaʋ paɣtʋ

GNU head Paha-ŋ waɖɛ se ŋlɩzɩ takayaɣ kanɛ kɛ-lɛzʋʋ nɛ ŋtɛyɩ-kɛ nɛ ŋñɔɔzɩ-kɛ, pɩlɩɩna GNU Free Documentation License ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ 1.2, yaa paa ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ Free Software Foundation kosusaa kpaɣ nɛ ɖooo wayɩ ñɩndʋ yɔ. Ɛlɛ, hɔɔlɩŋ weyi paapɩzɩɣ pɛlɛɣzɩ yɔ, nɛ kajalaɣ takayɩhayʋʋ yɔɔ tɔm, nɛ kpaagbaa ñɩŋgʋ yɔɔ ñɩndʋ pɛfɛyɩ pɩ-taa. Waɖɛ haʋ tɔm wɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ paya-kʋ se GNU Free Documentation License yɔ kɩ-taa.
w:fr:Creative Commons
Tɩɣyɩtʋ Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ
Ŋpɩzɩɣ ŋna takayaɣ kanɛ ka-waɖɛ haʋ cɩnɛ : Creative Commons paternité ‚Äì partage à l'identique 3.0 (non transposée).
Ŋwɛ ña-tɩ yɔɔ
  • tɛyʋʋ – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɩlɛmʋʋ kpaɣʋ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛyʋʋ ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖi-yekinaʋ
  • siduu – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ malɩsnaʋ
Pɩtɩŋna paɣtʋ ndʋ tɩ-wɛ pɩ-tɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ :
  • Tɩɣyɩtʋ – Pʋwɛɛ se ŋyaa kiɖe tɛɛ takayaɣ mayʋ hɩɖɛ ɛzɩ mayʋ wɩlʋʋ yɔ yaa waɖɛ yɔɔ ɖoŋ wɛnayʋ weyi ɛhaɣ-ŋ waɖɛ nɖɩ yɔ (ɛlɛ, pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛtɩnɩɣ ñɔ-yɔɔ kanɛ yɔ yaa ɛzɩ etisaa se ŋlabɩna takayaɣ nɛ tʋmɩyɛ yɔ).
  • Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ – Yee ŋñɔɔzaa yaa ŋlɛɣzaa yaa ŋñɩɣ takayaɣ kanɛ kɔ- yɔɔ, pʋwɛɛ se ŋtɛyɩ ña-takayaɣ kɩñɔɔzaɣ waɖɛ haʋ kʋɖʋmbʋ mbʋ pʋ-yɔɔ yaa waɖɛ haʋ mbʋ pʋwɛ ɛzɩ pʋnɛ yɔ.
Ce bandeau de relicenciement a été ajouté à ce fichier dans le cadre de la procédure de relicenciement des images sous GFDL.

Takayaɣ caanaʋ tɔm kɛdʋʋ

Tukina efemiye nɛ ñɩɣtʋ nɛ ŋna takayaɣ kanɛ ɛzɩ kaawɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ.

Efemiye nɛ ñɩɣtʋTampɔɔWalanzɩLabɩnayʋTɔm taa nuutuu
lɛlɛɛyɔ23 Hasɩyaɖɛ fenaɣ 2006 à 21:2723 Hasɩyaɖɛ fenaɣ 2006 à 21:27 ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ tɛ tampɔɔ268 × 410 (46 Kio)Udi Raz~commonswiki{{Information |Description= A Conn BBb tuba model 25J |Source=http://www.xs4all.nl/~cderksen/Conn25J1964image.html |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

Takayɩhayʋʋ kɩtɩŋʋʋ lakɩna takayaɣ kanɛ tʋmɩyɛ :

takayaɣ labɩnaʋ nɛ paa anɩ

Wikinaa kɩtɩŋaa lɛlaa lakɩna kɩlɛmʋʋ kʋnɛ nɛ tʋmɩyɛ :