Fichier:Male legs 01.jpg

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Kiɖe tɛɛ takayaɣ(Kpaɣna pɩkɩsɛlɩ 1 811 nɛ pɩtalɩ 2 362 ñɩŋgʋ, takayaɣ walanzɩ : 2,01 Mio, MIME akɩlɩ : image/jpeg)

Takayaɣ kanɛ kalɩna Wikimedia Commons. Tamasɩ lɛɛsɩ pɩzɩɣ palabɩna-kɛ nɛ tʋmɩyɛ.\nPataaɖɩ kɛ-kɛdʋʋ tɔm ka-takayɩhayʋʋ ngʋ kɩkɛdʋʋ kɔ-tɔm yɔ nɛ pɩ-tɛɛ.

Kɛdɩtʋ

Kɛdɩtʋ
English: Male legs of a cyclist
Efemiye
Kiɖe Ɖeke tʋmɩyɛ
Mayʋ Oxfordian Kissuth

Labɩnaʋ paɣtʋ

En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous la licence suivante :
w:fr:Creative Commons

Tɩɣyɩtʋ Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ

Ŋpɩzɩɣ ŋna takayaɣ kanɛ ka-waɖɛ haʋ cɩnɛ : Creative Commons paternité ‚Äì partage à l'identique 3.0 (non transposée).
Ŋwɛ ña-tɩ yɔɔ
  • tɛyʋʋ – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɩlɛmʋʋ kpaɣʋ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛyʋʋ ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖi-yekinaʋ
  • siduu – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ malɩsnaʋ
Pɩtɩŋna paɣtʋ ndʋ tɩ-wɛ pɩ-tɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ :
  • Tɩɣyɩtʋ – Pʋwɛɛ se ŋyaa kiɖe tɛɛ takayaɣ mayʋ hɩɖɛ ɛzɩ mayʋ wɩlʋʋ yɔ yaa waɖɛ yɔɔ ɖoŋ wɛnayʋ weyi ɛhaɣ-ŋ waɖɛ nɖɩ yɔ (ɛlɛ, pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛtɩnɩɣ ñɔ-yɔɔ kanɛ yɔ yaa ɛzɩ etisaa se ŋlabɩna takayaɣ nɛ tʋmɩyɛ yɔ).
  • Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ – Yee ŋñɔɔzaa yaa ŋlɛɣzaa yaa ŋñɩɣ takayaɣ kanɛ kɔ- yɔɔ, pʋwɛɛ se ŋtɛyɩ ña-takayaɣ kɩñɔɔzaɣ waɖɛ haʋ kʋɖʋmbʋ mbʋ pʋ-yɔɔ yaa waɖɛ haʋ mbʋ pʋwɛ ɛzɩ pʋnɛ yɔ.

Takayaɣ caanaʋ tɔm kɛdʋʋ

Tukina efemiye nɛ ñɩɣtʋ nɛ ŋna takayaɣ kanɛ ɛzɩ kaawɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ.

Efemiye nɛ ñɩɣtʋTampɔɔWalanzɩLabɩnayʋTɔm taa nuutuu
lɛlɛɛyɔ2 Mɩsɩkʋm fenaɣ 2010 à 22:592 Mɩsɩkʋm fenaɣ 2010 à 22:59 ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ tɛ tampɔɔ1 811 × 2 362 (2,01 Mio)Oxfordian Kissuth{{Information |Description={{en|1=Male legs of a cyclist}} |Source={{own}} |Author=Oxfordian Kissuth |Date=2010-06-02 |Permission= |other_versions= }} Category:Male legs Category:Male human anatomy

Takayɩhayʋʋ kɩtɩŋʋʋ lakɩna takayaɣ kanɛ tʋmɩyɛ :

takayaɣ labɩnaʋ nɛ paa anɩ

Wikinaa kɩtɩŋaa lɛlaa lakɩna kɩlɛmʋʋ kʋnɛ nɛ tʋmɩyɛ :

  • Labɩnaʋ de.wiktionary.org yɔɔ
  • Labɩnaʋ en.wiktionary.org yɔɔ
  • Labɩnaʋ ik.wikipedia.org yɔɔ
  • Labɩnaʋ zh-min-nan.wiktionary.org yɔɔ