Fichier:LocationTogo.svg

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Kiɖe tɛɛ takayaɣ(SVG takayaɣ; tʋtʋ 1 000 pikiseli powolo patɩlɩ 500; walanzɩ : 2,76 Mio)

Takayaɣ kanɛ kalɩna Wikimedia Commons. Tamasɩ lɛɛsɩ pɩzɩɣ palabɩna-kɛ nɛ tʋmɩyɛ.\nPataaɖɩ kɛ-kɛdʋʋ tɔm ka-takayɩhayʋʋ ngʋ kɩkɛdʋʋ kɔ-tɔm yɔ nɛ pɩ-tɛɛ.

Kɛdɩtʋ
  • (en) Togo Location
  • (he) מיקום טוגו
Efemiye (UTC)
Kiɖe Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg
Mayʋ
 By   Rei-artur  Icons-flag-pt.png pt  Icons-flag-uk.png en  Nuvola apps browser.png Rei-artur blog 
Waɖɛ haʋ
(Ɖaɣnʋʋ labɩnaʋ takayaɣ kanɛ)

Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)

En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous les licences suivantes :
GNU head Paha-ŋ waɖɛ se ŋlɩzɩ takayaɣ kanɛ kɛ-lɛzʋʋ nɛ ŋtɛyɩ-kɛ nɛ ŋñɔɔzɩ-kɛ, pɩlɩɩna GNU Free Documentation License ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ 1.2, yaa paa ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ Free Software Foundation kosusaa kpaɣ nɛ ɖooo wayɩ ñɩndʋ yɔ. Ɛlɛ, hɔɔlɩŋ weyi paapɩzɩɣ pɛlɛɣzɩ yɔ, nɛ kajalaɣ takayɩhayʋʋ yɔɔ tɔm, nɛ kpaagbaa ñɩŋgʋ yɔɔ ñɩndʋ pɛfɛyɩ pɩ-taa. Waɖɛ haʋ tɔm wɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ paya-kʋ se GNU Free Documentation License yɔ kɩ-taa.
w:fr:Creative Commons
Tɩɣyɩtʋ Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ
Ŋpɩzɩɣ ŋna takayaɣ kanɛ ka-waɖɛ haʋ cɩnɛ : Creative Commons paternité ‚Äì partage à l'identique 3.0 (non transposée).
Ŋwɛ ña-tɩ yɔɔ
  • tɛyʋʋ – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɩlɛmʋʋ kpaɣʋ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛyʋʋ ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖi-yekinaʋ
  • siduu – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ malɩsnaʋ
Pɩtɩŋna paɣtʋ ndʋ tɩ-wɛ pɩ-tɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ :
  • Tɩɣyɩtʋ – Pʋwɛɛ se ŋyaa kiɖe tɛɛ takayaɣ mayʋ hɩɖɛ ɛzɩ mayʋ wɩlʋʋ yɔ yaa waɖɛ yɔɔ ɖoŋ wɛnayʋ weyi ɛhaɣ-ŋ waɖɛ nɖɩ yɔ (ɛlɛ, pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛtɩnɩɣ ñɔ-yɔɔ kanɛ yɔ yaa ɛzɩ etisaa se ŋlabɩna takayaɣ nɛ tʋmɩyɛ yɔ).
  • Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ – Yee ŋñɔɔzaa yaa ŋlɛɣzaa yaa ŋñɩɣ takayaɣ kanɛ kɔ- yɔɔ, pʋwɛɛ se ŋtɛyɩ ña-takayaɣ kɩñɔɔzaɣ waɖɛ haʋ kʋɖʋmbʋ mbʋ pʋ-yɔɔ yaa waɖɛ haʋ mbʋ pʋwɛ ɛzɩ pʋnɛ yɔ.
Ce bandeau de relicenciement a été ajouté à ce fichier dans le cadre de la procédure de relicenciement des images sous GFDL.
w:fr:Creative Commons

Tɩɣyɩtʋ Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ

Ce fichier est sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 2.5 Générique, 2.0 Générique et 1.0 Générique.
Ŋwɛ ña-tɩ yɔɔ
  • tɛyʋʋ – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɩlɛmʋʋ kpaɣʋ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛyʋʋ ; tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ ɖɩnɛ ɖi-yekinaʋ
  • siduu – tʋmɩyɛ kɩlabɩyɛ malɩsnaʋ
Pɩtɩŋna paɣtʋ ndʋ tɩ-wɛ pɩ-tɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ :
  • Tɩɣyɩtʋ – Pʋwɛɛ se ŋyaa kiɖe tɛɛ takayaɣ mayʋ hɩɖɛ ɛzɩ mayʋ wɩlʋʋ yɔ yaa waɖɛ yɔɔ ɖoŋ wɛnayʋ weyi ɛhaɣ-ŋ waɖɛ nɖɩ yɔ (ɛlɛ, pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛtɩnɩɣ ñɔ-yɔɔ kanɛ yɔ yaa ɛzɩ etisaa se ŋlabɩna takayaɣ nɛ tʋmɩyɛ yɔ).
  • Tɛyɩ mbʋ pɩlɩ ɖama yɔ – Yee ŋñɔɔzaa yaa ŋlɛɣzaa yaa ŋñɩɣ takayaɣ kanɛ kɔ- yɔɔ, pʋwɛɛ se ŋtɛyɩ ña-takayaɣ kɩñɔɔzaɣ waɖɛ haʋ kʋɖʋmbʋ mbʋ pʋ-yɔɔ yaa waɖɛ haʋ mbʋ pʋwɛ ɛzɩ pʋnɛ yɔ.

Ŋpɩzɩɣ ŋlɩzɩ waɖɛ haʋ pʋnɛ pɩ-taa kʋɖʋmbʋ.

Takayaɣ caanaʋ tɔm kɛdʋʋ

Tukina efemiye nɛ ñɩɣtʋ nɛ ŋna takayaɣ kanɛ ɛzɩ kaawɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ.

Efemiye nɛ ñɩɣtʋTampɔɔWalanzɩLabɩnayʋTɔm taa nuutuu
lɛlɛɛyɔ26 Saŋayɩŋ fenaɣ 2006 à 11:4426 Saŋayɩŋ fenaɣ 2006 à 11:44 ñɔɔzɩtʋ kɩlɛɣzɩtʋ tɛ tampɔɔ1 000 × 500 (2,76 Mio)Rei-artur{{Information |Description=* ''(en)'' World Map * ''(pt)'' Mapa Mundo * ''(de)'' Weltkarte * ''(sv)'' Världskarta |Source=Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg |Date=~~~~~ |Author={{User:Rei-artur

Takayɩhayʋʋ kɩtɩŋʋʋ lakɩna takayaɣ kanɛ tʋmɩyɛ :

takayaɣ labɩnaʋ nɛ paa anɩ

Wikinaa kɩtɩŋaa lɛlaa lakɩna kɩlɛmʋʋ kʋnɛ nɛ tʋmɩyɛ :

Cɔna takayaɣ labɩnaʋ tɩŋa